“Because of You” by Fr. Dagpin

18 04 2013
Advertisements
Pahimangno! PAGBANTAY SA BITIK SA PANGDAUT

21 01 2013

by: Bishop Jose R. Manguiran, D.D.

           Ania-ay balita gikan sa “Office of Human Life International Philippine Chapter”, kansang director mao si Dr. Josef Bullecer.  Si Dr. Bullecer nagbalita ngadto sa Mindanao Family and Life Convention didto sa Butuan, Febrero 2012 mahitungod sa baksin (Vaccine – Vacination) nga giduso sa Philippine Health Department.

           Ang baksin para sa hangga (rubella); ang baksin para sa bayo-ok (mumps); ang baksin para sa tipdas (measles) dili kasaligan, magpahamtang og kada-ot.  Ani-a ang mosunod nga rason:

 Agig balik-tan-aw sa nahitabo niadtong tuig 1995, ang CWL, sa Pilipinas nagpasaka og sumbong atubangan sa Korte Suprema batok sa paggamit sa Anti-Tetanus program nga giduso sa UNICEF pinaagi sa Department of Health.  Ang Korte Suprema naghukom ug nagmando nga ipa-undang ang anti-tetanus program tungod kay ang baksin nga anti-tetanus nagdala ug B-HCG.  Mikabat sa tres milliones ang nakadawat sa maong baksin, kadaghanan kanila mga babaye nga nag-edad sa dose anyos hangtud sa 45 anyos.  Ang tumong sa maong baksin mao ang pagbabag sa kapasidad sa pagpanganak (sterilization).

           Daghang klase sa vaccines nga gipakita ni Dr. Bullecer sa video Footage;  ako lang lakbitan ang tolo ka klase nga baksin nga makapalisang kanato  kay gi-apil sulod sa baksin ang hilo: 1.) Biothrax.  2.) DPT. 3.) DTAP.  Kining tolo adunay sagol nga chemical nga FORMALDEHYDE (sa comun nga pinulongan-Formalin). Sa publikong pagsabot, ang “formalin” gigamit para sa pagbalsamar sa patay.

Didto sa America usa ka US Congressman, Mr. Dan Burton nagpa-injection sa iyang apo; ang vaccine adunay sagol nga preservative MERCURY (Thimerosal).  Ang resulta – ang bata nagsakit dayon sa AUTISM. Ang puntari-a sa Mercury mao ang “neuro” sa otok ug ang nervous system.

 Ang ilhanan sa AUTISM mahubad diha sa taras sa bata: kon ang bata mawad-an sa kapasidad sa pagtuon, ug sa pagpaminaw.  Ang Mercury mao ang chemical nga gigamit sa tigmina og bulawan ;  ang mercury makatabang sa pagseparar sa bulawan gikan sa ubang minerales.

           Ngano nga gi-apil diha sa vaccine ang mercury, formalin ug aluminum? Ang tubag nila mao kini : Kining mga chemical makatabang sa pag-preservar sa vaccine.

           Unsa ang baroganan sa Ulohang Simbahan sa Roma mahitungod sa Vaccination?

           Sa Junio 9, 2005, ang Pontifical Academy for Life naghimo og pagtuon kabahin sa “Moral Reflections on Vaccine prepared from cells derived from Human foetuses. “ Ang unod sa pagtuon nagatug-an kanato nga adunay ubang baksin (vaccine) nga nagdala og “Cells nga kinuha gikan sa gilaglag nga gisabak.“ (Cells from aborted foetus). Ang resulta sa maong pagtuon sa Pontifical Academy gipasaka ngadto sa Congregation for the Doctrine of Faith; ug kining Congregation for the Doctrine nagkondenar sa pagprodukto og “Vaccine nga kinuha gikan sa gilaglag nga gisabak.”

Diversity is Innate in Nature

21 01 2013

By: Bishop Jose R. Manguiran, D.D.

Our planet-earth is endowed with diversity of sceneries and
diversity of life-forms whether invisible or visible:
Where there is diversity, there is beauty;
Where there is diversity, there is unity;
Where there is diversity, there is identity;
Where there is diversity of culture, there is relationship;
Where there is varied sound-wave, there is symphony.
Diversity is God’s decree innate in nature.

But some men of hyper-voltage pride intend to delete God’s decree
by imposing their own decree on similarity:
Where there is similarity, there is monotony;
Where there is similarity, there is monopoly;
An obsession for uniformity is monopoly;
One world government as dictated by Globalization is monopoly.
One world market economy as promoted by Global capitalism is monopoly.
One town, one product (OTOP) is monopoly.
Mono-cropping practice in agriculture is monopoly.
Mono-culture is monopoly.
When politics is monopolized by a clan (i.e. similar blood line), there is a case of dynasty.
Dynasty is a resurgence of the imperial families of the ancient times.
As usual, dynasty is more loyal to its consanguinity than to the citizenry.
Dynasty is contradictory to DEMOCRACY.

To impose man’s decree on similarity is anti-nature, anti-God,
To acknowledge and to practice God’s decree on DIVERSITY is pro-God,
pro-nature, pro-life.